In en om Samarbete zijn diverse herinneringen te vinden aan de watersnoodramp. Ook hebben de hand kunnen leggen op een aantal documenten uit het jaar van opening, 1957!

De kunstwerken zijn allemaal gemaakt door Lou Manche, een bekend Nederlands kunstenaar.

De gevelsteen brengt de hulp van de Zweedse gemeentes tot uitdrukking. In de steen zijn o.a. een vredesduif, de golven van de overstroming en het Zweedse rijkswapen te zien.

 

 

Over het glasinloodraam dat symbool staat voor Friesland schreef het Brabants Nieuwsblad: " De dank van het heitelan is door de schilder tot uitdrukking gebracht in dit pittige monumentale glasraam." Het raam stelt een dijkwerker tegen de achtergrond van een woedende zee voor. 

Na enkele jaren van plannen maken en bouwen werd Samarbete op 27 juni 1957 geopend door de Zweedse ambassadeur. Kijk eens naar de toenmalige huisregels en je kunt zien dat veel principes nu nog gelden maar dat we dat nu toch wat anders omschrijven.